ODDLUŽENÍ PODNIKATELŮ

 

Zbavte se dluhů a začněte znovu

Trápí Vás vysoké dluhy, obtěžují exekutoři a zvažujete, že vyhlásíte osobní bankrot? Víte, že osobní bankrot je jednoduché oddlužení, které je levnější než splácení úroků a dluhů? Nemusíte se trápit, s námi se Vám podaří zastavit všechny exekutory a neurvalé vymahače. Osobní bankrot není potupa, osobní bankrot je zcela bezpečné a oficiální řešení Vaší svízelné situace.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Celý proces osobního bankrotu neboli oddlužení se zahajuje podáním návrhu na povolení oddlužení, připojuje se k návrhu na zahájení insolventního řízení a k jeho podání je oprávněn pouze dlužník. Pokud již bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh některého z věřitelů, pak může dlužník návrh na povolení oddlužení podat do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byl doručen insolvenčním soudem návrh některého z věřitelů na zahájení insolvenčního řízení. Výše uvedené návrhy se zasílají insolvenčnímu soudu, kterým je Krajský soud.

Zahájení insolvenčního řízení (osobního bankrotu)

Insolvenčním návrhem podaným k příslušnému soudu se zahajuje insolvenční řízení, které vede zejména k rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku (osobním bankrotu) dlužníka a způsobu jeho řešení (oddlužení). V tomto případě tedy rozhodnutí o osobním bankrotu (úpadku) dlužníka, povolení oddlužení a stanovení způsobu oddlužení, zda zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Některé výhody podání návrhu na oddlužení:

 Přerušení probíhajících soudních řízení a exekucí  (nemůže Vás již navštívit exekutor)
 Přestanou růst dluhy o úroky a smluvní pokuty
 Kdo si nepřihlásí včas pohledávky, tomu tyto pohledávky propadnou a nemusíte je již platit
 Zjistíte přesnou výši dlužných částek, která již do budoucna nenarůstá
 Po 5 letech dochází při splnění podmínek k odpuštění zbylých dluhů, začínáte bez dluhů

 

K nám můžete přijít kdykoliv se poradit, jak naložit s problémem, který vás trápí. Využijte kontaktního formuláře. Vždy vás bude kontaktovat kolega nejblíže vašemu bydlišti.

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode